سایت برای فروش

با سلام و احترام: سایت مجله ایرانیان مالزی برای فروش

این وب سایت از قدیمی ترین وب سایتهای فعال در حوزه ایرانیان شرق آسیا بوده و هست. این سایت با دامنه و کلیه امکانات برای فروش میباشد. در صورت تمایل درخواست خود را به ایمیل و یا تلگرام ما ارسال فرمائید

ایمیل: alireza.daryasar @ gmail.com

@academy2100  تلگرام آیدی

لطفا در درخواست خود قیمت پیشنهادی را ارسال فرمائید. پس از بررسی درخواست به شما پاسخ خواهیم داد


 

طالع بینی چینی

مشخصات متولدین سال موش


متولدین سال موش شامل سالهای زیر میباشند:

 ۱۲۹۱ - ۱۳۰۳ - ۱۳۱۵ - ۱۳۲۷ - ۱۳۳۹ - ۱۳۵۱ - ۱۳۶۳ - ۱۳۷۵ - ۱۳۸۷

موش زیر نفوذ حالات جاذبه و تجاوز به دنیا آمده است. در نظر اول آرام و متعادل و شوخ جلوه میکند ولی مواظب باشید در زیر این چهرهآرام و صبور یک روحیهمهاجم و ناآرام قرار گرفته است برای مدتی با موشی همخانه و یا همسفر شوید و آنوقت کاملاً به روحیه ناآرام و مضطرب و انفجارات روحی بیموقع او پی خواهید برد. او از ایجاد سر و صدا لذت خواهد برد. خیالبافیهای موش که اغلب در زمینه نابودکردن و خرابکردن است گاهی منجر به سازندگی و خلق میشود از نظر عشقی و عاطفی موش عاشق میمون میشود ولی از اسب باید حذر کند و از گربه هم طبیعتاً به همان دلایل معلوم جانورشناسی باید دوری کند

 

مشخصات متولدین سال گاو

  متولدین سال گاو شامل سالهای زیر میباشند:

 ۱۲۹۲ - ۱۳۰۴ - ۱۳۱۶ - ۱۳۲۸ - ۱۳۴۰ - ۱۳۵۲ - ۱۳۶۴ - ۱۳۷۶ - ۱۳۸۸

آرام وصبور کمرو و کند و دقیق و صاحب روش متعادل و بیاهمیت نسبت به خود گاو هوشیار‌ی‌ های طبیعیش را پشت یک چهره‌ی خانگیاش پنهان میکند او اهل تفکر است و بههمین دلیل شاید تنهائی را دوست میدارد و میتواند هدفی را تا سر حد تعصب تعقیب کند میهنپرستی افراطی دارد متأ سفانه برای گاو عشق چیزی جز یک معمای قابلقبول نیست، هیچ گاه خود را موظف به وفاداری یه همسرخود نمی دانند اما نظیر این حالت را از طرف مقابل تحمل نمی کنند. میتواند با خروس ازدواج موفقیتآمیزی داشته باشد همچنین با موشها نیز و مار و میمون هم میتوانند در کنار گاو زندگی توأم با آرامشی داشته باشند ولی از ببر و بز باید ترسید.

 

 

مشخصات متولدین سال ببر

http://www.niksalehi.com/chin/8.jpg  

متولدین سال ببر شامل سالهای زیر میباشند:

 ۱۲۹۳ - ۱۳۱۵ - ۱۳۱۷ - ۱۳۲۹ - ۱۳۴۱ - ۱۳۵۳ - ۱۳۶۵ - ۱۳۷۷ - ۱۳۸۹

ببر یک عیبجوی یاغی است و همیشه در حال طغیان بر ضد قدرتهای مستقر است او همیشه میخواهد رهبر باشد اما بدبختانه همچنانکه برای بیشتر رهبرها پیش میآید اغلب آن شایستگی را که منجر به جلب اعتماد دیگران میشود فاقد است میمون چه در کار و چه در عشق ببر را دست خواهد انداخت و و باید از مار دوری کند گاو و گربه نیز با ببر سازگار نیستند ولی با سگ و اژدها و اسب میتواند رابطه‌ی خوبی داشته باشد

 

 

مشخصات متولدینسال گربه

http://www.niksalehi.com/chin/6.jpg

متولدین سال گربه شامل سالهای زیر می باشند:


 ۱۳۰۶ - ۱۳۱۸ - ۱۳۳۰ - ۱۳۴۲ - ۱۳۵۴ - ۱۳۶۶ - ۱۳۷۸ - ۱۳۹۰

خوشحال و با استعداد، خوب، بااحتیاط، لطیف، ملاحظهکار، عاشق جمع. جاهطلبی دارند اما نه خیلی زیاد، به حد زیادی پرهیزکارند و رفقای خوبی هستند گربه عاشق جمع است، خیلی زود به گریه میافتد گربه با بز و سگ درستکردار و خوک کنار میآید اما از موش باید مثل طاعون بپرهیزد و با ببر نیز چون از همان نژاد است به خوبی از حیلههایش با خبر است و در نتیجه از در گیری با او دوری میکند.

 

 

مشخصات متولدین سال اژدها

http://www.niksalehi.com/chin/10.jpg

متولدین سال اژدها شامل سالهای زیر میباشند:

۱۲۹۵ - ۱۳۰۷ - ۱۳۱۹ - ۱۳۳۱ - ۱۳۴۳ - ۱۳۵۵ - ۱۳۶۷ - ۱۳۷۹ - ۱۳۹۱

کمالگرا مغرور و باهوش محکم بااراده بخشنده دل به کسی نمیبندد تنها خیرهکننده و اغلب دچار بدترین وضعیتها میشود این شهامت را دارد که اشتباهش را بپذیرد معمولاً دیر ازدواج میکند و اما با موش عاشق پیشه و مار وخروسی مغرور ارتباط خوبی دارد از بین تمام علامتها تنها میمون قادر است که اژدها را فریب دهد ارتباط اژدها و ببر به ندرت میتواند آرام باشد و نیز باید از سگ بپرهیزد

 

 

مشخصات متولدین سال مار

http://www.niksalehi.com/chin/12.jpg

متولدین سال مار شامل سالهای زیر میباشند:

 ۱۲۹۶ - ۱۳۰۸ - ۱۳۲۰ - ۱۳۳۲ - ۱۳۴۴ - ۱۳۵۶ - ۱۳۶۸ - ۱۳۸۰

جذاب، احساسات، شوخ، زیبا، روشنفکر، فیلسوف، دقیق، حسابگر، اهل خطر کردن نیست، سختگیر، زنان متولد این ماه معمولاً زیبا هستند. مار وقتش را بیهوده تلف نمیکند و کمتر عمرش را با پرگوئی و بیهودهگوئی از دست میدهد و به احساس و درک اولیهاش در موارد مختلف ایمان دارد و چون در شناسائی محیط و مردم اشتباه نمیکند اغلب قدم صحیح برمیدارد. حس ششم او همان قدر قوی است که پنج حس دیگر او قوی میباشد در مورد امور مالی مار اقبال بلند دارد به سرعت تصمیم میگیرد و در راه رسیدن به هدفش آسمان را به زمین میآورد و اجازه نمیدهد هیچ مانعی در سر راهش قرار گیرد کمککردن به مردم را بزرگترین کارها می داند و در امور عشقی با ببر قادر به انجام هیچ کاری نمیباشد.

 

 

مشخصات متولدین سال اسب

http://www.niksalehi.com/chin/3.jpg

متولدین سال اسب شامل سالهای زیر میباشند:

 ۱۲۹۷ - ۱۳۰۹ - ۱۳۲۱ - ۱۳۳۳ - ۱۳۴۵ - ۱۳۵۷ - ۱۳۶۹ - ۱۳۸۱

اسب همیشه فوقالعاده به نظر میرسد عاشق مکانهای عمومی، ورزشکار، شوخ، نکتهسنج، زرنگ، ناآرام، خودخواه، خوددوست، اقتصاددان، به خاطر عشق از همه چیز میگذرد. خونگرم هیجانی و ناآرام است. اسب با بز و سگ و ببر میتواند زندگی خوبی داشته باشد ولی با موش هرگز

 

 

مشخصات متولدین سال گوسفند

http://www.niksalehi.com/chin/1.jpg

متولدین سال گوسفند شامل سالهای زیر میباشند:

  ۱۲۹۸ - ۱۳۱۰ - ۱۳۲۲ - ۱۳۳۴ - ۱۳۴۶ - ۱۳۵۸ - ۱۳۷۰ - ۱۳۸۲

  شیک پوش، جذاب، هنرمند، خجالتی، مطبوع و دلپذیر، مذهبی، خوشقلب، دست و دلباز، آرامشطلب، عاشق گفتگوی هنری، بز، خیالباف کمتر از هر کسی به وقت شناسی اهمیت میدهد، او بدون نظر و قصد دوستانش را میرنجاند او میتواند صنعتگر و هنرمند خوبی باشد او میتواند در کنار گربه، خوک و اسب خوشبخت شود هیچ موجود دیگری نمیتواند در کنار اسب مدت زیادی دوام بیاورد مخصوصاً سگ‌ و

 

 

مشخصات متولدین سال میمون

 http://www.niksalehi.com/chin/4.jpg

متولدین سال میمون شامل سال های زیر می باشند:‌‌

  ۱۲۹۹ - ۱۳۱۱ - ۱۳۲۳ - ۱۳۳۵ - ۱۳۴۷ - ۱۳۵۹ - ۱۳۷۱ - ۱۳۸۳

 بد جنس، دلیر، با همت، شوخ طبع، حیله گر، خود خواه، روشنفکر، با فرهنگ، سیاستمدار، زیرک و دانا، فرصت طلب. او در حقیقت موجودی خود مرکز بین است خلا قیت و اصالت افکار میمون به حدی زیاد است که به راحتی می تواند سخت ترین مشکلات را بدون ترس و واهمه حل کند او هوش سرشاری دارد او در کنار موش و اژدها خوشبخت می شود اما موش ببر را دست می اندازد‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌

 

 

مشخصات متولدین سال خروس

 http://www.niksalehi.com/chin/7.jpg

متولدین سال خروس شامل سال های زیر می باشند:‌‌

 ۱۳۰۰ - ۱۳۱۲ - ۱۳۲۴ - ۱۳۳۶ - ۱۳۴۸ - ۱۳۶۰ - ۱۳۷۲ - ۱۳۸۴

مغرور لاف زن از روی فکر حرف می زند، پرهیزکار، صریح الهجه، خوش لباس، بی پروا، رویائی، شجاع، فعال، جمع زن ها را دوست دارد گاه برای دفاع از آنچه که می گوید حالت حمله پیدا می کند او با جرات و شجاع است. خروس با گاو و اژدها خوشبخت می شود ولی باید از گربه بپرهیزد‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌

 

 

مشخصات متولدین سال سگ

http://www.niksalehi.com/chin/11.jpg

متولدین سال سگ شامل سال های زیر می باشند:‌‌

  ۱۳۰۱ - ۱۳۱۳ - ۱۳۲۵ - ۱۳۳۷ - ۱۳۴۹ - ۱۳۶۱ - ۱۳۷۳ - ۱۳۴۹ - ۱۳۶۱ - ۱۳۷۳ - ۱۳۸۵

 خود خور و نگران، درونگرا، یک دنده، بدگمان، ترشرو، بدبین، ضد اجتماع، وفادار، صادق، درستکار، وظیفه شناس، از گناه دیگران رنج می برد. ظاهری ساده او همیشه اولین کسی است که علیه بی عدالتی داد سخن بر می آورد در عشق درستکار و ثابت قدم است سگ با اسب، ببر و گربه خوشبخت می شود ولی از بز و اژدها باید بپر هیزد‌ ‌‌‌‌‌ ‌

 

 

مشخصات متولدین سال خوک

http://www.niksalehi.com/chin/9.jpg

 متولدین سال خوک شامل سال های زیر می باشند:‌‌

  ۱۳۰۲ - ۱۳۱۴ - ۱۳۲۶ - ۱۳۳۸ - ۱۳۵۰ - ۱۳۶۲ - ۱۳۷۴ - ۱۳۸۶

 دلیر بلند همت خود نما، دقیق، نسبت به گناه وسواسی به او اعتماد کنید. ساده، راز دار، گستاخ، بی طرف، یک رفیق فوق العاده کم حرف مثل میمون، یک روشنفکر است. خوک باید از مار فرار کند مادی گرا، نفس پرست، عاشق میهمانی و تفریح، بز نیز از وجود خوک استفاده خواهد کرد به راحتی می تواند سراغ سگ ها برود هر چه روز تولدش به سال نو نزدیک تر باشد گرفتاری هایش بیشتر است.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌


 


آدرس ایمیل خود را وارد کنید

 

مطالب مرتبط

Place Ad Code Here آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

فرم ثبت نظر

ثیت نظر شما

0

نظرات (6)

 • فریبا

  اتفا قا من سا ل گربه هستم و با شوهرم که سال خروس است اصلا تفا هم نداریم

 • نه په نه په

  واقعآ...!!!

 • سینا قدسی

  واقعا عالی بود

 • شایان

  عالی بود

 • خاطره

  من متولد سال گربه هستم و شوهرم سال موش جالب اینجاست که دخترمان متولد سال گربه است . بنده خدا شوهرم از دست ما گرفتار شده است اما باید در نظر داشت که فردی بسیار پررو وبا اعتماد به نفس است

 • خاطره

  من متولد سال گربه هستم و شوهرم سال موش جالب اینجاست که دخترمان متولد سال گربه است . بنده خدا شوهرم از دست ما گرفتار شده است اما باید در نظر داشت که فردی بسیار پررو وبا اعتماد به نفس است

محاسبه BMI
محاسبه WHR
محاسبه وزن مناسب
آزمون ارزیابی اعتماد بنفس
آزمون رست Rast برای ارزیابی توانی بی هوازی
جدول میزان ویتامین های موجود در مواد غذایی مختلف
پرسشنامه و آزمون آنلاین تعیین سطح اضطراب
تست آنلاین اعتیاد به مواد غذایی در 60 ثانیه
تست آنلاین ارزیابی سطح افسردگی بک
سن بیولوژیکی خود را محاسبه نمائید
خودتان را تست کنید:تست عضلات شکم-حرکت در یک دقیقه
نرم افزار آنلاین محاسبات سلامتی و تیپ بدنی
محاسبه یک تکرار بیشینه 1rm
محاسبه گر شدت تمرین برای کاهش وزن
محاسبه آنلاین انرژی موجود در مواد غذایی
محاسبه انرژی میوه ها و سبزیجات
تعیین ضربان قلب بیشینه
تعیین حداکثر اکسیژن مصرفی - VO2max
تعیین ضربان قلب بیشینه
سن بدن یا سن فیستنس شما چند است
نرم افزار سلامت
 چند سانت دور کمر خود را کم کنیم؟
برنامه بدنسازی ویژه - حجم و قدرت
جدول چینی تعیین جنسیت نوزاد (محاسبه گر)
آیا شما میتوانید یک برنامه تمرینی را آغاز نمائید؟
محاسبه میزان چربی سوزانده شده در تمرین
آزمایشگاه آنلاین فیزیولوژی ورزشی
محاسبه گر وزن نرمال دوران بارداری
محاسبه گر بدنسازی
خودتان را تست کنید:شما جغد هستید یا گنجشک؟
محاسبه گر آنلاین درصد چربی
محاسبه وزن مناسب برای مردان وزنان

 ISSN: ‪2322-5335

نظرات ارسالی

چگونه در تعيين جنسيت جنين دلخواه...
با سلام.به مدیریت محترم سایت .منم مث محبوب جون متشکرم از...

چگونه در تعيين جنسيت جنين دلخواه...
عسل جونم سلام. عزیزم شما الان 23 ساله ای.اما گفتی میخوام 9...

پخش زنده بمباران سطح ماه توسط ناس...
عالییییییییییییییییییییییییییییییییییییی هستی andممن...

چگونه در تعيين جنسيت جنين دلخواه...
سلام به خانمی جونم عزیزم من ۱ ماه پیش رفتم دکتر بهش گفتم...

چگونه در تعيين جنسيت جنين دلخواه...
سلام روناک جونم مرسی عزیزم لطف کردی.من که رفتم تو سایتش ...

چگونه در تعيين جنسيت جنين دلخواه...
سلام سلام به شما عزیزان محبوب جونم رزا جون و خانمی خیلی ...